KIHM Logo

पेशागतकुक [Professional Cook] तह–२ को १० (६ + ४ ) महिने निःशुल्क तालिमको सुवर्ण अवसर !!


पेशागतकुक [Professional Cook] तह–२ को १० (६ + ४ ) महिने   निःशुल्क तालिमको सुवर्ण अवसर !!
*****************************************************
सीप छ हातमा रोजगारी छ साथमा ! सीप र्आजन गरी सम्मानित जीवनयापन गर्नुहोस् !!
*****************************************************

  •  भत्ता को पनि ब्यवस्था भएको
  • CTEVT बाट संचालित  ENSSURE परियोजनाको सहयोगमा

******   न्यूनतम् योग्यता : ******

  • १८ वर्ष उमेर पुगेको र महिला ४० वर्ष र पुरुष ३५ वर्ष नकटेको
  • सम्बन्धित विषयमा कुनै पनि पूर्व तालिम नलिएको  
  •  कम्तीमा ८ कक्षा र बढिमा १२ शैक्षिक योग्यता भएको
  • व्यवसायिक कार्य गर्न शारिरीक र मानसिक रुपमा सबल
  • महिला, दलित तथा विपन्न समुदायका व्यक्तिलाई विषेश प्राथमिकता छ ।

इच्छुक नेपाली नागरिकबाट तल उल्लेखित स्थानमा पास पोर्ट साइजको फोटो ४ प्रति, नागरिकताको प्रतिलिपि तथा शैक्षिक योग्यता समबन्धी कागज पत्रको प्रतिलिपि सहित दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

For More Details contact :
Kathmandu Institute Of Hospitality Management (KIHM)
Kupondole, Lalitpur, Nepal
T: 015423648, 015900041
E: kihmkupondole@gmail.comOur Gallery

View all

We are associated with:

CTEVT  Swiss Contact   STN   SQA